Catatan

Maaf Pada Peminat-peminat

Parang 105

Parang 104

Parang 103

Parang 102

Parang 101

Bayyonet - Benet

Parang 99 & Parang 100

Parang 98

Parang 97

Parang 96

Parang 95

Parang 94