Catatan

Kena Selesaikan Masa Cina Raya

Minggu yang membosankan

Parang 27

Mata Parang 7in

Parang 23, 24 dan 26

Parang 27

Parang 25 Dah Siap

BOADKIN ARROW - BUATAN MUAR

BOADKIN ARROW

Projek mencelah

Parang 25

Parang 22

Parang 25, 26, 27 ...

Pisau Dapor

Parang 22, 23, 24....

Parang 21-7 in.