Parang 98

Hulu dan sampir dari kayu nangka hutan, badan dari kayu serian hutan adik beradik
dengan parang 97 menghala ke Pontian, Johor


Ulasan