Parang 97

Hulu dan sampir dari kayu nangka hutan, badan dari kayu serian batu
panjang mata 9 in... menghala ke Pontian Johor
Ulasan