Parang 95

Hulu dan sampir dari kayu serian, badan dari kayu sepetir dan kasut dari kayu nyerih
panjang mata 5 in, baik untuk kerja melapah sahaja telah diserah secara poslaju
ke Kota Kinabalu Sabah

Ulasan