Parang 99 & Parang 100

Sebelah kiri Parang 99 Hulu dan Sampir dari kayu Nangka Hutan, badan dari kayu Sepetir..
sebelah kanan Parang 100 Hulu dan smpir dari kayu Belian, badan dari kayu Sepetir semuanya
menghala ke Pontian Johor.
Ulasan

Catat Ulasan