Parang 81

Mata parang 9 in dari jenis besi spring buatan Kg.Separap Parit Sulong, Batu Pahat.
Hulu dan sampir dari kayu hujan-hujan dan badan dari kayu serian
ukiran yang terkini....

Ulasan