Parang 87

Panjang mata 7 in.
Hulu dan sampir dari kayu nangka hutan, bahagian badan
dari kayu cendana.
Ulasan

Catat Ulasan