Parang 41

Abang dari Putrajaya bagi sebilah mata parang 9 in dan hulu tampa sarong dia minta dilengkapkan dengan tak ada kayu yang menyamai inilah yang saya boleh buat mengunakan kayu kemuning pada bahagian sampir dan kayu serian pada badan

Ulasan