Parang 38

Mata 12 in dari besi spring - buatan separap parit sulong
kayu serian pengkalan hulu

Ulasan