Parang 86

Panjang mata 7 in
sampir dan hulu dari kayu serian badan dari kayu penaga
bahagian kasut dari kayu nangkaUlasan