Pisau 16, 17, 18

Panjang mata 5 in, jenis besi kurang pasti...
Hulu, sampir, badan dan kasut ... kayu cempedak hutan, macan hutan
dan serian

Ulasan