Parang 71

Hanya membuat sarungnya sahaja kiriman rakan... kabarnya bilah mata parang dibuat oleh Zamri
N9, panjang mata 10 in, kayu dari macan hutan

Ulasan