Parang 37

Mata parang 12 in dari besi spring - buatan sungai separap parit sulong
Kayu serian trolak + kayu serian pengkalan hulu

Ulasan