Langkah Kelapan

Langkah Kelapan – Menipiskan badan sarong dan kepala
-         Tipiskan pada bhg sisi sarong kiri dan kanan.
-         Pastikan seimbang dan meruncing dari kepala sarong ke bhg kasut sarong.
-         Tipiskan juga pada bhg kepala, tertakluk kepada ukiran yang akan dibentuk.
-         Ratakan dengan sekata pada setiap permukaan yang telah dinipiskan.
Nipiskan bhg badan sarong pada kiri/kanan
Imbangkan dan bentuk bhg kepala yg segi dibulatkan dll
nipiskan bhg kepala mengikut kesesuai ukiran yg diterapkan
Ratakan permukaan yg telah dinipiskan

Ulasan